Berušky

Berušky jsou naši předškoláci ve věku 5 až 7 let. 

V letošním roce je ve třídě 24 dětí.

Odpoledne děti odpočívají ve třídě jen chvilku na polštářku a pak následují odpolední aktivity. Více čtěte zde :

Během celého dne se učí především rozvíjet a posilovat své již získané schopnosti, vědomosti a dovednosti z nabídky činností. Činnosti jsou přitom již převážně cílené a strukturované, vedou k rozvoji dovedností důležitých pro vstup do základní školy. Mezi sebou se děti snaží domlouvat a dělat kompromisy. Snaží se pomáhat mladším dětem, empaticky se chovat k druhým, mít pochopení, ale vážit si také sám sebe a svých vlastních názorů. Jde tedy o celkový rozvoj a posilování sociálních kompetencí a posílení emocionální stability a schopnosti čelit složitosti okolního světa bez stálé podpory dospělého. 

 

  • PŘEDŠKOLÁCI

Předškolní věk je důležitý pro přípravu Vašeho dítěte na vstup do ZŠ. Ve školce se děti rozvíjejí pod vedením zkušených pedagogů jak po stránce fyzické, rozumové, tak i sociální, v kolektivu svých vrstevníků. Také Vy rodiče máte jistě zájem připravit své dítko zodpovědně na školu. Důležité informace a nápady dostanete nejen u nás ve školce, ale také na webových stránkách  www.predskolaci.cz . Zde najdete e-knihu předškoláci s pohádkami, básničkami, pracovními listy, omalovánkami a dalšími náměty. Využijte tyto náměty k vzdělávání i hrám s dětmi.