Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s podzimním úklidem zahrady.

Máme radost z hojné účasti na tradiční Drakiádě a Martinském pečení, letos nově s besedou o zdravé výživě.
Děkujeme rodičům, kteří se zúčastnili besedy s logopedkou a grafomotoričkou - zájem byl opravdu malý, ale informace stály opravdu zato.
Děkujeme rodičům Faustusovým za instalaci trampolíny a rodičům Bartošovým za opravu amfiteátru.
 

DĚKUJEME A BUĎTE TÁM NADÁLE NAKLONĚNI