Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s podzimním úklidem zahrady.

Máme radost z hojné účasti na tradiční Drakiádě a Martinském pečení, letos nově s besedou o zdravé výživě.

DĚKUJEME A BUĎTE TÁM NADÁLE NAKLONĚNI