Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s podzimním úklidem zahrady.

Máme radost z hojné účasti na tradiční Drakiádě a Martinském pečení, letos nově s besedou o zdravé výživě.
Děkujeme rodičům, kteří se zúčastnili besedy s logopedkou a grafomotoričkou - zájem byl malý, ale informace stály opravdu zato.
Děkujeme paní Kaiserové za hračky a drobné pomůcky, rodičům Faustusovým za instalaci trampolíny a rodičům Bartošovým za opravu amfiteátru.
Děkujeme těmto rodičům, kteří přispěli dobrůtkami na zahradní slavnost : p. Hájková, Pinkasová, Černochová, Havlíčková, Mošnerová, Hlinková, Nekolná, Hotová, Ouřadová, Minh Anh Trieu, Kaiserová, Volfová, Lesáková a Tučná. Děkujeme našim paním kuchařkám, které z toho všeho vykouzlily nádherný barevný raut a úžasné limonády.
Děkujeme všem rodičům, kteří v průběhu roku pomáhali při opravách nebo dalšími dary pro MŠ. Pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se, není to úmyslné, ale lidské.
Za MŠ zapsala Ivana Kadlecová.
 

DĚKUJEME A BUĎTE TÁM NADÁLE NAKLONĚNI