Spolek rodičů a přátel dětí

 

Pro školní rok  2017/2018 se rodiče dohodli, že příspěvek SRPD bude letos činit 300,- Kč na první dítě a na další dítě v rodině 200,- Kč. Z této částky budou zakoupeny knihy pro naše budoucí školáčky, odměny na společných akcích- drakiáda, čarodějnice, balíčky pro děti – k Mikuláši a ke Dni dětí. Protože se mnozí rodiče podílí na přípravě balíčků i sponzorsky, mohou se finanční prostředky se souhlasem rodičů využít jinde - např. na dovybavení školní zahrady. Zbude i na pohoštění při únorovém karnevalu nebo při oslavě svátku maminek.

Záloha na Kulturní akce -výstavy, divadla, návštěvy EKO farmy v Orlově, výlety.  1200,-Kč pro BERUŠKY a SLUNÍČKA,  

800,-Kč pro KOŤÁTKA a MEDVÍDKY. 

Na konci školního roku je provedeno vyúčtování. Pokud dítě nevyčerpá výši zálohy, na konci školního roku mu případná zbylá částka bude vrácena. Pokud se zúčastní dítě všech akcí, může se stát, že bude rodič i doplácet.

Tento finanční obnos můžete zaplatit ve dvou splátkách. První část vybíráme do konce listopadu, druhou do konce ledna.

Platit můžete také převodem na účet SRPD. Prosíme Vás o dodržení termínů.

ZÁPIS ZE SCHŮZE Z LETOŠNÍHO ROKU BRZY DOPLNÍME.

Číslo účtu Spolku rodičů a přátel dětí:  

             523295389 / 0800

 

 

 

VÝBOR SRPD:

  • p. SMOLAŘOVÁ - předsedkyně
  • p.  ČÁPOVÁ -  místopředseda
  • p.  STOČESOVÁ - člen
  • p. OUŘADOVÁ - hospodářka
  • p. ČERNOCHOVÁ - člen