KONTAKTY

01.05.2018 11:59

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRATŘÍ ČAPKŮ 278 (ředitelství školy)

ředitelka : EVA KOČENDOVÁ

zástupkyně ředitelky :  IVANA KADLECOVÁ

tel. 318626215

pověřenec pro ochranu osobních údajů : Ing. MICHAELA KUBOVÁ 

tel +420728510407, e-mail: pover.kubova@email.cz 

 

OD 1. 9. 2017 JE PRO DĚTI, KTERÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 DOSÁHNOU VĚKU  6 ti LET, POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

( TYTO DĚTI, I DĚTI S ODLOŽENOU ŠK. DOCHÁZKOU, JSOU OSVOBOZENY OD ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ)

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  se provádí TRVALÝM PŘÍKAZEM

 

Pro všechny rodiče na obou MŠ platí jednotný účet číslo:

879950217/ 0100 ( nutno uvést variabilní symbol, stejný s VS pro stravování ).

Nezapomeňte do poznámky napsat jméno dítěte za které platíte.

 

Od 1.září 2017 je úplata stanovena takto:

Děti docházející pravidelně: 320,- Kč/měsíc

Platby je možno hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně a nebo na celý školní rok tj. 10 měsíců.

 

- při nepřítomnosti dítěte v MŠ (nemoc, lázně), která trvala od 1.do posledního dne jednoho měsíce, po předložení lékařského potvrzení je výše úplaty snížena na polovinu.

 

 Děti, které od 1. září 2017 budou plnit povinné předškolní vzdělávání a děti s odloženou šk. docházkou budou od úplaty osvobozeny.