"ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU"

OD 1. KVĚTNA 2016 SI UŽÍVAJÍ NAŠI NOVĚ ZREKONSTRUOVANOU ZAHRADU DĚTI I PANÍ UČITELKY K HRÁM I POZOROVÁNÍ PŘÍRODY. 

Prohlédněte si fotogalerii :

Děkujeme všem rodičům, kteří nám obětavě pomáhali při její budování a nadále spoléháme na vaši ochotu a pomoc při její údržbě.  

 

       "DESATERO NAŠÍ ZAHRADY"

  • NENIČ NAŠI ZAHRADU ! JE TU PRO NÁS VŠECHNY – LIDI I ŽIVOČICHY

  • CHRAŇ ROSTLINY A STROMY, POMÁHEJ JIM A ČERPEJ JEJICH ENERGII

  • POMÁHEJ A UDRŽUJ ČISTOTU

  • UKLÍZEJ HRAČKY, MAJÍ TU SVÉ MÍSTO

  • NELÁMEJ VĚTVE, NETRHEJ KVĚTINY, PŘIVOŇ SI A PROHLÉDNI SI JE, POZNÁVEJ BYLINKY

  • NECH KAMÍNKY NA SVÉM MÍSTĚ, S PÍSKEM SI HRAJ NA PÍSKOVIŠTI

  • ROZVÍJEJ OBRATNOST NA PRŮLEZKÁCH, ALE JEN POD DOZOREM DOSPĚLÝCH

  • CHRAŇ HMYZ A DROBNÉ ŽIVOČICHY NA ZAHRADĚ

  • POZNÁVEJ ZAHRADU VŠEMI SMYSLY

  • BUĎ NA ZAHRADĚ VÍTÁN JAKO MILÁ NÁVŠTĚVA