"ŠABLONY DO ŠKOL"

NAŠE MŠ JE OD ROKU 2017 ZAPOJENA DO PROJEKTU MŠMT, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Publicita - Bří. Ćapků.docx (67,1 kB)

 

 

GRANT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, FINANCOVÁN ZA PODPORY MĚSTA PŘÍBRAM na rok 2017

"PŘÍRODA NA DOSAH"

Výlet za obojživelníky

Na výlet za obojživelníky jsme se připravili 18.5.2017 návštěvou Domu Natura, kde byla doplněná terária plná čolků a kuněk. Díky grantu Města Příbrami se v pondělí 22.5.2017 skupina 18 předškolních dětí vypravila na exkurzi za obojživelníky. K rybníku u Vacíkova jsme dorazili v 9 hodin. Za žabkami se musí zjara, když se vypravují do tůní, aby se mohly rozmnožovat. Vzhledem k panujícímu suchu bylo obtížné obojživelníky vypátrat, ale nakonec jsme měli štěstí. Lektor pan Mgr. D. Fischer nám ukázal skokana zeleného, a dokonce jsme poznali i tajemné zvíře, čolka obecného a velkého. Děti si vyslechly povídání o důležitosti ochrany těchto tvorů, vázaných na čisté prostředí a specifické podmínky života (nepřerybněné rybníky částečně zarostlé kvůli rozmnožování a úkrytům). Celá louka byla poseta úpolíny a prstnatci májovými, našimi orchidejemi. Je to jistě velký zážitek, že si děti čolky a žabky mohly prohlédnout. Snad kvůli dalším generacím nezapomenou na důležitost ochrany těchto velmi ohrožených živočichů. Kéž by v dětech zůstala ta touha a radost objevovaného a objeveného. 

Výlet na ekofarmu do Orlova

Také naše nejmenší děti se díky grantu Města Příbrami podívaly 22.5.2017 na ekofarmu. Tak se mohly z bezprostřední blízkosti seznámit s domácími zvířaty, jako jsou kozy s kůzlaty, ovce s jehňaty. Velmi důležitý pro jejich rozvoj byl i kontakt se zvířátky, které si mohly pohladit. Z bezprostřední blízkosti sledovaly králíky, drůbež i velké koně, které se učily krmit z natažené dlaně. Je důležité učit děti lásce k přírodě již od počátku života a jejich kontakt s domácími zvířaty je nezastupitelný. Děti si exkurzi užily a nadšeně se zajímaly o život domácích zvířat. Těšíme se, že další roky budou moci děti díky exkurzím rozvinout kladný vztah k naší flóře i fauně.

Výlet  za ptáčky

Díky grantu Města Příbrami se děti z Berušek Mateřské školy, Bratří Čapků 278 mohly zúčastnit v úterý 6.6.2017 přírodovědné exkurze k rybníkům na Příbramsku ( Nový rybník u Obořiště ) za naším ptactvem. Exkurzi vedl ornitolog Josef Veselý z organizace Ochrana fauny ČR. Minibusem nás přivezl na místo pan Dlabač. Děti zažily odchyt pěvců, jejich určování a kroužkování. Například jsme se seznámili s rákosníkem proužkovaným, strnadem rákosním a sýkorkou koňadrou. Na hladině rybníků jsme pozorovali kachny, labuť, lysku černou a poláka velkého. V povětří jsme sledovali přelet vlaštovek, kukačky a motáka pochopa. Pozorování a odchyt doplnil náš průvodce též vyprávěním o životě a zvycích pozorovaných ptáků a upozornil na důležitost ochrany jejich přirozeného prostředí. Přivezl nám rovněž ukázat vycpaného výra velkého a dozvěděli jsme se, co dělat v případě nálezu mrtvého ptáčka s kroužkem – vyfotit a nahlásit číslo Národnímu muzeu v Praze.

Na dětech byla vidět radost z blízkého setkání s ptáky, kterou projevovaly otázkami na pana Veselého. Myslím, že jsme udělali další pomyslný krůček k dobrému vztahu dětí k přírodě kolem nás.

 

Výlet do Hrachova za nemocnými zvířátky

30. března 2017 se 18 dětí ze třídy Medvídků s dvěma učitelkami vydalo do záchranné stanice ohrožených živočichů v Hrachově. Ve venkovních voliérách s převážně zraněnými zvířaty, která se nemohla vrátit do volné přírody, poznaly orla skalního, krkavce, kunu, lišku, různé druhy sov, volavku, čápa bílého a černého a kachničky. Ve vnitřních prostorách ve velkých akváriích mohly pozorovat ryby našich vod: sumce, kapra, úhoře. Zábavnou formou s nimi lektorka probírala vývoj žabky a rozdíl mezi sladkovodními a mořskými rybami. Na závěr se rozloučily s bílým králíčkem. Do Příbrami se vrátily s pěknými zážitky a s hřejivým pocitem u srdíčky, že je potřeba pomáhat nejen lidem, ale i zvířátkům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANT ODBORU ŠKOLSTVÍ, FINANCOVÁN ZA PODPORY MĚSTA PŘÍBRAM na rok 2016

"PŘÍBRAMSKÉ ZVONY"

Projekt Příbramské zvony probíhal ve třech fázích.

"PŘÍBRAMSKÉ ZVONY A VĚŽE"

V první části projektu si děti prohlédly příbramské věže a zvonice a dozvěděly se o historii příbramských zvonů a jejich jménech. Odborně akci podpořila PhDr. Věra Smolová, ředitelka Státního oblastního archivu v Příbrami. Děti věže a zvony malovaly. V rámci kulturní akce Příbramská svatohorská šalmaj děti vystoupily se scénkou, která mapovala historii zvonů v Příbrami.

 

"BRONZOVÝ ZVON"

Vyvrcholením projektu byla výroba vlastního nového zvonu, který byl odlit zvonařem Michalem Votrubou. Děti se odlévání zvonu v Myslkovicích mohly zúčastnit a tak se seznámit s unikátním starým řemeslem. Pro tento zvonek byla zbudována zvonice na zahradě mateřské školy. Tento zvon nese nápis  800. výročí města Příbrami a byl slavnostně zavěšen za přítomnosti rodičů, hostů a médií dne 12.12.2016 a tak přispěl i k propagaci města. V průběhu slavnosti zavěšení zvonu děti sehrály scénku mapující historii zvonů v Příbrami.

 

"ZVONEČKOVÁ DÍLNA"

V rámci projektu proběhly dílničky rodičů s dětmi na téma Vyrob si svůj keramický zvoneček.  Poté, co si rodinky vyrobily své zvonečky, pí uč. Kadlecová je vypálila v keramické peci naší školky. Rodiče s dětmi je opatřili glazurou a opět se vypálily. Domů si odnášeli hotové zvonečky včetně vypálených srdíček do zvonečků.

FOTOGRAFIE Z CELÉHO PROJEKTU SI PROHLÉDNĚTE ZDE:

 

"CO KOLEM NÁS SKÁČE, PLAVE, ZPÍVÁ "

GRANT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, FINANCOVÁN ZA PODPORY MĚSTA PŘÍBRAM na rok 2016

 

"VÝLET ZA OBOJŽIVELNÍKY"

V pátek 20/5/2016 se skupina 20 předškolních dětí vypravila na exkurzi za obojživelníky. K rybníku u Vacíkova jsme dorazili v 9 hodin. Za žabkami se musí z jara, když se vypravují do tůní, aby se mohly rozmnožovat. Vzhledem k panujícímu suchu bylo obtížné obojživelníky vypátrat, ale nakonec jsme měli štěstí. Lektor pan Mgr. D. Fischer nám ukázal dva druhy skokanů (hnědého, zeleného), a dokonce jsme poznali i tajemné zvíře, čolka obecného. V pařezu jsme objevili ropuchu. Zmije obecná byla dárek navíc. Děti si vyslechly povídání o důležitosti ochrany těchto tvorů, vázaných na čisté prostředí a specifické podmínky života (nepřerybněné rybníky částečně zarostlé kvůli rozmnožování a úkrytům). Začínaly kvést úpolíny a prstnatce májové, naše orchideje. Je to jistě velký zážitek, že si děti čolky, žabky a zmiji mohly prohlédnout. Snad kvůli dalším generacím nezapomenou na důležitost ochrany těchto velmi ohrožených  živočichů. Kéž by v dětech zůstala ta touha a radost objevovaného a objeveného. 

 

"PTAČÍ VÝLET"

Díky grantu Města Příbram se děti z Berušek  Mateřské školy, Bratří Čapků 278 mohly zúčastnit   ve středu 18.5. 2016 přírodovědné exkurze k rybníkům na Příbramsku ( Nový rybník u Obořiště  ) za naším ptactvem. Exkurzi  vedl ornitolog Josef Veselý z organizace Ochrana fauny ČR.  Přivezl nás minibusem  pan Dlabač.
Děti zažily odchyt pěvců, jejich určování a kroužkování. Například jsme se seznámili se dvěma druhy
rákosníka (proužkovaný, zpěvný), strnadem  rákosním , pěnicí černohlavou ,  kosem černým a sýkorkami(koňadrou a modřinkou). Na hladině rybníků jsme pozorovali kachny a labuť. V povětří jsme sledovali přelet  vlaštovek , špačků  a orla mořského.  Pozorování a odchyt doplnil náš průvodce též vyprávěním o životě a zvycích pozorovaných ptáků a upozornil na důležitost ochrany jejich přirozeného prostředí.  Přivezl  nám rovněž ukázat mláďě káně, které si adoptovali v hnízdě orli.
Na dětech byla  vidět radost z blízkého setkání s ptáky, kterou projevovaly otázkami na pana Veselého.  Myslím, že jsme udělali další pomyslný krůček  ve vztahu dětí k přírodě kolem nás.

"HRACHOV"

Další exkurze se účastnilo 20 dětí  21.6. 2016 v Hrachově – Záchranné stanici živočichů. Tam se děti dozvěděly velké množství zajímavých informací ze života našich zvířat. Děti byly též svědky krmení ptactva a poté si zahrály několik her s environmentální tématikou. Děti se dozvěděly mnoho o chování živočichů.

 

"PODBRDSKÉ MUZEUM"

V návaznosti na tuto exkurzi děti navštívily Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem, kde shlédly film S rosničkou napříč biotopy. V teráriích pozorovaly české obojživelníky.

 

"ŽIVOT V TŮŇKÁCH V LESOLARKU"

28.6. 2016 proběhla vycházka do příbramského lesoparku. Mgr. David Fischer a Mgr. Jana Fischerová seznámili děti s vodními živočichy přímo v terénu. Děti sledovaly kolik druhů živočichů žije v malých, na první pohled nenápadných tůňkách, od pulců a žabek přes perloočky a larvy komárů a šídel až po plovatky bahenní a splešťule. Živočichy pozorovaly pod lupou, vyráběly schránky jako malí chrostíci. Exkurze dětem přinesla mnoho nezvyklých podnětů.

 

"VÝSTAVA VE ŠKOLCE"

Po exkurzích proběhla též v prostorách mateřské školy výstava fotografií mapujících průběh celého projektu. Zprávy z akcí jsou na webových stránkách mateřské školy spolu s odkazy na fotografie.

FOTOGRAFIE Z CELÉHO PROJEKTU SI PROHLÉDNĚTE ZDE :