GRANT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, FINANCOVÁN ZA PODPORY MĚSTA PŘÍBRAM na rok 2018

EXKURZE OBOJŽIVELNÍCI

Díky tomuto grantu vyjelo 24. 4. 2018, 20 dětí  ve věku 5 až 6 let  ze třídy Sluníček na přirodovědnou exkurzi za obojživelníky na Rožmitálsko k tůňkám u Vacíkova. Odborník , který nás provázel byl Mgr. David Fischer. Ten před námi otevřel dvířka do světa obojživelníků, když nám odchytil v místních tůních skokana zeleného, skokana hnědého(1rok staré žabky), ropuchu obecnou, larvy vážek (prohlíželi jsme jejich obrovská kusadla, kterými uloví i pulce),chrostíky, brouka potápníka, pavouka slíďáka, dále všechny druhy našich čolků, tedy horského, obecného i velkého . Děti  pozorovaly rozdíly ve velikosti i zabarvení u samečků a  samiček. Po pěkném výkladu o důležitosti čistých tůněk v lesích, děti samy seděly kolem vody a pozorovaly zvířátka ve vodě ( plavající žabky, čolky, larvy vážek, bruslařky, potápníky). Opět se nám potvrdilo, jak je dobré vzbuzovat  tímto způsobem zájem dětí o naši přírodu, a tím k ní vytvářet vztah, tak důležitý do budoucna, ve kterém  budou tyto děti žít a pečovat o své prostředí.

 

EXKURZE HRACHOV

21.5. 2018 se 20 dětí ze třídy Medvídků s dvěma učitelkami vydalo do záchranné stanice ohrožených živočichů v Hrachově. Ve venkovních voliérách s převážně zraněnými zvířaty, která se nemohla vrátit do volné přírody, poznaly orla skalního, krkavce, kunu, srnku, veverky, různé druhy sov, volavku, čápa bílého a černého a kachničky. Ve vnitřních prostorách ve velkých akváriích mohly pozorovat ryby našich vod: sumce, kapra, úhoře a štiku. Zábavnou formou s nimi lektorka probírala vývoj žabky a děti "zachraňovaly" žáby, poté si hrály na krmení mláďat sov. Sledovaly krmení holátka pěnkavy z injekční stříkačky. Mohly si pohladit malou kunu skalní. Na závěr se rozloučily s morčaty a králíčky ve venkovním výběhu. Děti prožily, jak je důležité se starat o naši přírodu.
 
 
 
 
EXKURZE NOVÝ RYBNÍK OBOŘIŠTĚ
Dne 8.6.2018 se skupina 19 předškolních dětí z Berušek a Sluníček vypravila na exkurzi k Novému rybníku poblíž Obořiště. Tam už nás očekával ornitolog pan Josef Veselý. Děti shlédly ukázku kroužkování odchycených samečků pěnice slavíkové, rákosníka proužkovaného a zpěvného a také mládě konipase bílého. Prohlédly si odchytové sítě a vydaly se k nedalekému rybníčku, kde pozorovaly rodinku labutí se šesti labuťátky, poláka velkého a motáka pochopa.Pan ornitolog měl též připravené vycpané exempláře výra velkého, sýčka obecného a kukačky. 
Děti, které se zúčastnily exkurze, byly na podobném výletě již třetím rokem - vloni za obojživelníky a předloni v záchranné stanici v Hrachově. Můžeme pozorovat, že děti jsou k přírodě vnímavější, což je též důsledek tohoto typu environmentálního vzdělávání. Tyto exkurze umožnily granty Města Příbramě, za což velmi děkujeme.
 

  Fotografie si můžete prohlédnout zde :

 

 

 

GRANT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, FINANCOVÁN ZA PODPORY MĚSTA PŘÍBRAM na rok 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANT ODBORU ŠKOLSTVÍ, FINANCOVÁN ZA PODPORY MĚSTA PŘÍBRAM na rok 2016

"PŘÍBRAMSKÉ ZVONY"

Projekt Příbramské zvony probíhal ve třech fázích.

"PŘÍBRAMSKÉ ZVONY A VĚŽE"

V první části projektu si děti prohlédly příbramské věže a zvonice a dozvěděly se o historii příbramských zvonů a jejich jménech. Odborně akci podpořila PhDr. Věra Smolová, ředitelka Státního oblastního archivu v Příbrami. Děti věže a zvony malovaly. V rámci kulturní akce Příbramská svatohorská šalmaj děti vystoupily se scénkou, která mapovala historii zvonů v Příbrami.

 

"BRONZOVÝ ZVON"

Vyvrcholením projektu byla výroba vlastního nového zvonu, který byl odlit zvonařem Michalem Votrubou. Děti se odlévání zvonu v Myslkovicích mohly zúčastnit a tak se seznámit s unikátním starým řemeslem. Pro tento zvonek byla zbudována zvonice na zahradě mateřské školy. Tento zvon nese nápis  800. výročí města Příbrami a byl slavnostně zavěšen za přítomnosti rodičů, hostů a médií dne 12.12.2016 a tak přispěl i k propagaci města. V průběhu slavnosti zavěšení zvonu děti sehrály scénku mapující historii zvonů v Příbrami.

 

"ZVONEČKOVÁ DÍLNA"

V rámci projektu proběhly dílničky rodičů s dětmi na téma Vyrob si svůj keramický zvoneček.  Poté, co si rodinky vyrobily své zvonečky, pí uč. Kadlecová je vypálila v keramické peci naší školky. Rodiče s dětmi je opatřili glazurou a opět se vypálily. Domů si odnášeli hotové zvonečky včetně vypálených srdíček do zvonečků.

FOTOGRAFIE Z CELÉHO PROJEKTU SI PROHLÉDNĚTE ZDE:

 

"CO KOLEM NÁS SKÁČE, PLAVE, ZPÍVÁ "

GRANT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, FINANCOVÁN ZA PODPORY MĚSTA PŘÍBRAM na rok 2016

 

"VÝLET ZA OBOJŽIVELNÍKY"

V pátek 20/5/2016 se skupina 20 předškolních dětí vypravila na exkurzi za obojživelníky. K rybníku u Vacíkova jsme dorazili v 9 hodin. Za žabkami se musí z jara, když se vypravují do tůní, aby se mohly rozmnožovat. Vzhledem k panujícímu suchu bylo obtížné obojživelníky vypátrat, ale nakonec jsme měli štěstí. Lektor pan Mgr. D. Fischer nám ukázal dva druhy skokanů (hnědého, zeleného), a dokonce jsme poznali i tajemné zvíře, čolka obecného. V pařezu jsme objevili ropuchu. Zmije obecná byla dárek navíc. Děti si vyslechly povídání o důležitosti ochrany těchto tvorů, vázaných na čisté prostředí a specifické podmínky života (nepřerybněné rybníky částečně zarostlé kvůli rozmnožování a úkrytům). Začínaly kvést úpolíny a prstnatce májové, naše orchideje. Je to jistě velký zážitek, že si děti čolky, žabky a zmiji mohly prohlédnout. Snad kvůli dalším generacím nezapomenou na důležitost ochrany těchto velmi ohrožených  živočichů. Kéž by v dětech zůstala ta touha a radost objevovaného a objeveného. 

 

"PTAČÍ VÝLET"

Díky grantu Města Příbram se děti z Berušek  Mateřské školy, Bratří Čapků 278 mohly zúčastnit   ve středu 18.5. 2016 přírodovědné exkurze k rybníkům na Příbramsku ( Nový rybník u Obořiště  ) za naším ptactvem. Exkurzi  vedl ornitolog Josef Veselý z organizace Ochrana fauny ČR.  Přivezl nás minibusem  pan Dlabač.
Děti zažily odchyt pěvců, jejich určování a kroužkování. Například jsme se seznámili se dvěma druhy
rákosníka (proužkovaný, zpěvný), strnadem  rákosním , pěnicí černohlavou ,  kosem černým a sýkorkami(koňadrou a modřinkou). Na hladině rybníků jsme pozorovali kachny a labuť. V povětří jsme sledovali přelet  vlaštovek , špačků  a orla mořského.  Pozorování a odchyt doplnil náš průvodce též vyprávěním o životě a zvycích pozorovaných ptáků a upozornil na důležitost ochrany jejich přirozeného prostředí.  Přivezl  nám rovněž ukázat mláďě káně, které si adoptovali v hnízdě orli.
Na dětech byla  vidět radost z blízkého setkání s ptáky, kterou projevovaly otázkami na pana Veselého.  Myslím, že jsme udělali další pomyslný krůček  ve vztahu dětí k přírodě kolem nás.

"HRACHOV"

Další exkurze se účastnilo 20 dětí  21.6. 2016 v Hrachově – Záchranné stanici živočichů. Tam se děti dozvěděly velké množství zajímavých informací ze života našich zvířat. Děti byly též svědky krmení ptactva a poté si zahrály několik her s environmentální tématikou. Děti se dozvěděly mnoho o chování živočichů.

 

"PODBRDSKÉ MUZEUM"

V návaznosti na tuto exkurzi děti navštívily Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem, kde shlédly film S rosničkou napříč biotopy. V teráriích pozorovaly české obojživelníky.

 

"ŽIVOT V TŮŇKÁCH V LESOLARKU"

28.6. 2016 proběhla vycházka do příbramského lesoparku. Mgr. David Fischer a Mgr. Jana Fischerová seznámili děti s vodními živočichy přímo v terénu. Děti sledovaly kolik druhů živočichů žije v malých, na první pohled nenápadných tůňkách, od pulců a žabek přes perloočky a larvy komárů a šídel až po plovatky bahenní a splešťule. Živočichy pozorovaly pod lupou, vyráběly schránky jako malí chrostíci. Exkurze dětem přinesla mnoho nezvyklých podnětů.

 

"VÝSTAVA VE ŠKOLCE"

Po exkurzích proběhla též v prostorách mateřské školy výstava fotografií mapujících průběh celého projektu. Zprávy z akcí jsou na webových stránkách mateřské školy spolu s odkazy na fotografie.

FOTOGRAFIE Z CELÉHO PROJEKTU SI PROHLÉDNĚTE ZDE :