ZÁPIS DO MŠ

 

Zápis do mateřské školy s nástupem od 1. září 2018 se konal

ve čtvrtek 3. května 2018 od 10 do 16 hod na obou pracovištích.

 

Během měsíce dubna si můžete vyzvednout žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s přílohou - Potvrzení od lékaře, nebo si oba dokumenty můžete stáhnout - viz níže.

 

Příloha Potvrzení od lékaře se netýká dětí, které se budou přihlašovat k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Vyplněné formuláře s rodným listem dítěte a OP zákonného zástupce je třeba přinést do MŠ v den zápisu.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem.

 

Přihlášené děti se budou přijímat x nepřijímat na základě stanovených kritérií. Přednostně se budou přijímat dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE.doc (31,5 kB)

Potvrzeni od lékaře.doc (29,5 kB)

Kritéria přijímání 2018.doc (62 kB)