Celé Česko čte dětem.

 

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, 

dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout?
Čtěme dětem!

 

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®, která šestým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. 

 

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Naše aktivity jsou určeny nejen dětem, zapojujeme všechny generace.

Co ANO při čtení dětem.doc (37,5 kB)

 https://www.celeceskoctedetem.cz